Arkadius Dalek

Niemieczki i Eruopejski Rzecznik Patentowy

Szukasz rzecznika patentowego na terenie Niemiec?


Kogoś, kto jest doświadczony, posługuje się
twoim językiem i ma rozsądne stawki?

Więc właśnie go znalazłeś:

Jako rodak bronię twojej
własności intelektualnej
w Niemczech i w Europie.

Moja misja

W mojej kancelarii patentowej rejestruję prawa własności przemysłowej dla swoich klientów, takie jak patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oprogramowanie i prawa do odmian roślin, egzekwuję je wobec konkurencji i doradzam w kwestiach prawnych.

 

Doradzam daleko poza prawem własności przemysłowej: towarzyszę przedsiębiorcom na dłuższą metę, zachęcam ich do kreatywności, ośmielam się spróbować czegoś nowego, wskazuję na potencjał i inspiruję ich.

Image
Image

Moja wizja

Moją wizją jest stworzenie możliwości dla przedsiębiorców, start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw, aby chronić swoje innowacje tak samo, jak duże firmy.

 

Jako rzecznik patentowy pomagam przekształcić dobry pomysł w produkt rynkowy: W swojej pracy staram się zapewnić, aby każdy przedsiębiorca był świadomy swojego pełnego potencjału innowacyjnego, aby przezwyciężył uprzedzenia dotyczące praw własności intelektualnej oraz aby opracował własną strategię w zakresie własności intelektualnej, która jest odpowiednia dla jego firmy.

Moja filozofia

Zaufanie jest najcenniejszą rzeczą, jaką mogę uzyskać od moich klientów jako przedsiębiorca. Jest to również najcenniejsza rzecz, jaką możemy dać sobie nawzajem jako jednostki.

(Zaadaptowane od Jacques'a Guénette'a)

Dla mnie jakość moich usług ma pierwszeństwo przed obrotem. Docenienie moich usług i usług moich klientów ma dla mnie ogromne znaczenie. Jakość życia jest szczególnie ważna dla mnie, moich klientów i partnerów.

Image
Image

Moi klienci

Skupiam się na przedsiębiorcach, które łączą idealizm i zaangażowanie na rzecz lepszego społeczeństwa z pragnieniem kreatywności, pasji oraz pomysłowego i ekonomicznego wykorzystania zasobów.

Image

Arkadius Dalek
NIEMIECKI RZECZNIK PATENTOWY. European Patent Attorney. European Trade Mark Attorney.

Mój profil

Przedsiębiorcy, start-upy i małe i MŚP: Korzystanie z promowania patentów, finansowania przedsiębiorstw i bezpieczeństwa danych.
Rzecznik patentowy ✓ Sieć doradców ✓

Reakcja na Niemiecki pozew

Adres korespondencyjny

Arkadius Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim
Deutschland
Niemcy

 

Kontakt

Moja vizja

Moją wizją jest stworzenie możliwości dla przedsiębiorców, start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby chronić swoje innowacje tak samo, jak duże firmy.