Otrzymałeś ostrzeżenie lub pozew? Jak prawidłowo reagować!

Ten artykuł dotyczy prawa własności intelektualnej w Niemczech

Istotą jest, jak reagować i bronić się przed pismem ostrzegawczym od niemieckiej kancelarii adwokackiej lub nawet przed pozwem złożonym przez niemiecki sąd w związku z prawem własności intelektualnej, takim jak patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, w związku z prawem konkurencji (UWG) lub prawem autorskim. 

Chodzi więc o spory przed sądem niemieckim i jak na nie reagować. Takie spory mogą wynikać z n.p. naruszenia patentu i jak bronić się przed roszczeniami, jeśli zostaniesz pozwany przed niemiecki sąd.

Treść tego artykułu:

1. O jakie prawo chodzi?
2. Jakie koszty są z tym związane?
3. Czy doszło do naruszenia prawa własności?
4. zalecany sposób postępowania
Arkadius Dalek: Patentanwalt in Heidenheim
Arkadius Dalek: Niemiecki Rzecznik Patentotwy
Image

1. O jakie prawo chodzi?

Jeśli otrzymałeś list ostrzegawczy od niemieckiej kancelarii prawnej lub nawet pozew od niemieckiego sądu, powinieneś najpierw potraktować to poważnie. Bo jeśli zaszło już tak daleko, to konsekwencje są zazwyczaj poważne.

Podstawą ostrzeżenia lub skargi (pozwu) może być patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, prawo konkurencji (niemieckie: UWG) lub prawo autorskie.

Pismo o zaprzestaniu naruszeń praw charakteryzuje się tzw. "bezwarunkowym żądaniem zaprzestania" - właściciel prawa domaga się od pozwanego zaprzestania działań naruszających prawa w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, grozi ci postępowanie sądowe.

2. Jakie koszty są z tym związane?

W Niemczech opłaty z tytułu postępowania przedsądowego (ostrzeżenie, upomnienie) lub sądowego (pozew) są naliczane od wartości przedmiotu sporu (niem.: "Streitwert"). Z reguły nie jest to wartość, którą musisz zapłacić, jeśli przegrasz sprawę.

W niemieckich sądach cywilnych orzekających w sprawach o naruszenie prawa własności intelektualnej obowiązuje zasada, że strona wygrywająca ma prawo do zwrotu kosztów od strony przegrywającej. Oznacza to, że strona przegrywająca nie tylko pokrywa swoje koszty prawne, ale także koszty prawne i sądowe strony wygrywającej.
Image
Image

3. Czy doszło do naruszenia prawa własności?

Ostrzeżenie lub powództwo o naruszenie prawa własności intelektualnej, takie jak powództwo o naruszenie patentu, jest uzasadnione tylko wtedy, gdy rzeczywiście doszło do naruszenia patentu, tzn. zaatakowany produkt lub proces mieści się w zakresie ochrony określonym przez główne zastrzeżenie patentu.

Aby ustalić, czy zaatakowany produkt lub proces rzeczywiście narusza patent, konieczna jest dokładna analiza, jaki zakres ochrony jest określony przez odpowiednie zastrzeżenie główne patentu.

4. Zalecany sposób postępowania

Traktuj poważnie terminy wyznaczone w liście ostrzegawczym lub w pozwie!
Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj mają one jeden cel: doprowadzić do szybkiego rozwiązania sprawy. Z drugiej strony, jeśli nie odpowiesz na taki list na czas, może to mieć dla ciebie poważne konsekwencje. Na przykład w przypadku pozwu sądowego może zostać wydany wyrok zaoczny, a roszczenia zostaną uznane przez sąd bez możliwości sprzeciwienia się temu, zgodnie z wnioskiem powoda. Innymi słowy, jeśli nie zaznaczysz wcześnie swojej gotowości do obrony, możesz zostać skazany po procesie sądowym.

Zachowaj zimną krew!
Zleć zbadanie istnienia naruszenia prawa własności intelektualnej wyspecjalizowanemu prawnikowi lub rzecznikowi patentowemu. Może on zostać wyznaczony do reprezentowania cię w sprawie i obrony przed zarzutami na terenie Niemiec.

Zaatakuj obce prawo własności!
Nawet jeśli nie można wykluczyć naruszenia prawa własności intelektualnej: Być może uda się go zaatakować. W przypadku patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych można złożyć wniosek o unieważnienie lub uchylenie. Musi to być jednak obiecujące, aby prawo własności intelektualnej wygasło. 

Nie lekceważ kosztów i ryzyka sporów sądowych!
Oprócz deklaracji o zaprzestaniu działalności, pismo ostrzegawcze o zaprzestaniu działalności lub pozew sądowy zazwyczaj mają na celu uzyskanie odszkodowania za przeszłość. Mogą to być równie wysokie sumy na dodatek do kosztów prawnych (honorarium adwokata i koszty sądowe).

Arkadius Dalek: Twoja reakcja na Niemiecki pozew

Otrzymałeś list ostrzegawczy albo pozew z Niemczech o patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub o znak towarowy? Albo obawiasz się, że naruszasz prawo własności, np. patent w Niemczech, co może prowadzić do procesu sądowego? Chętnie doradzę Ci jako rodak w Twoim języku, z rozsądną stawką i wieloletnim doświadczeniem w tych sprawach. Nie wahaj się zadzwonić do mnie bezpośrednio w ważnych sprawach lub umówić się teraz na wideokonferencję!

Image

Arkadius Dalek
NIEMIECKI RZECZNIK PATENTOWY. European Patent Attorney. European Trade Mark Attorney.

Mój profil

Przedsiębiorcy, start-upy i małe i MŚP: Korzystanie z promowania patentów, finansowania przedsiębiorstw i bezpieczeństwa danych.
Rzecznik patentowy ✓ Sieć doradców ✓

Reakcja na Niemiecki pozew

Adres korespondencyjny

Arkadius Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim
Deutschland
Niemcy

 

Kontakt

Moja vizja

Moją wizją jest stworzenie możliwości dla przedsiębiorców, start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby chronić swoje innowacje tak samo, jak duże firmy.