Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKRÓCIE

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo moją stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w poniższym tekście niniejszej polityki prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Ich dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej lub poniżej.

Jak mogę gromadzić Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy mi je Państwo przekazują, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Inne dane są zbierane automatycznie przez pliki cookie, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na moją stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona za pomocą plików cookie, aby zapewnić, że strona internetowa jest udostępniana bez błędów. Jeżeli skontaktują się Państwo ze mną telefonicznie lub mailowo, wykorzystam te dane do rozpoczęcia umowy lub do realizacji umowy z Państwem.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mogą się Państwo ze mną skontaktować w każdej chwili pod podanym w tym celu adresem oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych osobowych

Jako administrator tych stron bardzo poważnie traktuję ochronę Państwa danych osobowych! Państwa dane osobowe traktuję poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieram i do czego je wykorzystuję. Wyjaśnia również, jak to się robi i w jakim celu.

Chciałbym zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Arkadiusz Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim

Telefon: +49 7321 489 398 - 0
e-mail: info@arkadius-dalek.eu

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć każdą udzieloną już zgodę. Jedyne, co muszą Państwo zrobić, to wysłać mi nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Uchylenie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu uchylenia decyzji.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach prawa o ochronie danych osobowych jest Państwowy Komisarz ds. ochrony danych osobowych w kraju związkowym, w którym znajduje się moja firma. Lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się ze mną pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator strony internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.

3. GROMADZENIE DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies (tylko niezbędne technicznie, a nie ciasteczka wymagające zgody)

Strony korzystają z tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które zapisuje Państwa przeglądarka i które są przechowywane na Państwa komputerze. Cookies nie uszkadzają Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby moja oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawieniu cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, których używam, to wyłącznie tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Te pliki cookie są technicznie niezbędne, nie wymagają zgody i są niezbędne do działania strony internetowej i jej funkcji (np. ustawienia językowe).

Cookies są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Pliki dziennika serwera i statystyki (wyłączony)

Ze strony mojego operatora wszystkie pliki logów serwera i statystyki dotyczące korzystania ze stron są wyłączone. Oznacza to, że oferent stron nie gromadzi i nie przechowuje żadnych informacji w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka mogłaby mi automatycznie przekazać.
Arkadius Dalek 
Niemiecki rzecznik patentowy. European Patent Attorney. European Trade Mark Attorney.

Mój profil

Przedsiębiorcy, start-upy i małe i MŚP: Korzystanie z promowania patentów, finansowania przedsiębiorstw i bezpieczeństwa danych.
Rzecznik patentowy ✓ Sieć doradców ✓

Reakcja na Niemiecki pozew

Adres korespondencyjny

Arkadius Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim
Deutschland
Niemcy

 

Kontakt

Moja vizja

Moją wizją jest stworzenie możliwości dla przedsiębiorców, start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby chronić swoje innowacje tak samo, jak duże firmy.