Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKRÓCIE

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo moją stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w poniższym tekście niniejszej polityki prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Ich dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej lub poniżej.

Jak mogę gromadzić Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy mi je Państwo przekazują, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Inne dane są zbierane automatycznie przez pliki cookie, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na moją stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona za pomocą plików cookie, aby zapewnić, że strona internetowa jest udostępniana bez błędów. Jeżeli skontaktują się Państwo ze mną telefonicznie lub mailowo, wykorzystam te dane do rozpoczęcia umowy lub do realizacji umowy z Państwem.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mogą się Państwo ze mną skontaktować w każdej chwili pod podanym w tym celu adresem oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych osobowych

Jako administrator tych stron bardzo poważnie traktuję ochronę Państwa danych osobowych! Państwa dane osobowe traktuję poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieram i do czego je wykorzystuję. Wyjaśnia również, jak to się robi i w jakim celu.

Chciałbym zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Arkadiusz Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim

Telefon: +49 7321 489 398 - 0
e-mail: info@arkadius-dalek.eu

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć każdą udzieloną już zgodę. Jedyne, co muszą Państwo zrobić, to wysłać mi nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Uchylenie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu uchylenia decyzji.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach prawa o ochronie danych osobowych jest Państwowy Komisarz ds. ochrony danych osobowych w kraju związkowym, w którym znajduje się moja firma. Lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się ze mną pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator strony internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.

3. GROMADZENIE DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies (tylko niezbędne technicznie, a nie ciasteczka wymagające zgody)

Strony korzystają z tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które zapisuje Państwa przeglądarka i które są przechowywane na Państwa komputerze. Cookies nie uszkadzają Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby moja oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawieniu cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, których używam, to wyłącznie tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Te pliki cookie są technicznie niezbędne, nie wymagają zgody i są niezbędne do działania strony internetowej i jej funkcji (np. ustawienia językowe).

Cookies są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki dziennika serwera i statystyki (wyłączony)

Ze strony mojego operatora wszystkie pliki logów serwera i statystyki dotyczące korzystania ze stron są wyłączone. Oznacza to, że oferent stron nie gromadzi i nie przechowuje żadnych informacji w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka mogłaby mi automatycznie przekazać.

Nextcloud

Na mojej stronie może Państwo udostępnić mi pliki poprzez Nextcloud. Jest to darmowe oprogramowanie, które umożliwia Państwu przechowywanie, zarządzanie, przetwarzanie i pobieranie danych na moim serwerze.

Mój serwer, na którym stoi strona internetowa i Nextcloud, znajduje się w Niemczech. Transmisja i przechowywanie danych i plików przesyłanych za pośrednictwem Nextcloud jest szyfrowana.

Moja Nextcloud jest dostępna dla moich członków i w części dla publiczności.

Nextcloud przechowuje pliki cookie w Państwa przeglądarce tylko wtedy, gdy mają Państwo konto na mojej platformie Nextcloud i zalogują się do niego. Jest to niezbędne do identyfikacji zalogowanych użytkowników.

Jeśli mają Państwo konto na mojej Nextcloud, to z przyczyn technicznych przechowuję również następujące dane:

Państwa nazwa użytkownika
skrót Państwa hasła
Państwa działania na Nextcloud
czasy logowania i wylogowania
interakcje z plikami/dekami/kalendarzami innych użytkowników
pliki, które mają Państwo zapisane na Nextcloud
pliki, które Państwo zapisali
zapisane przez Państwa dane kontaktowe
dokonane ustawienia
wiadomości wysłane
utworzone wpisy do kalendarza
stworzył ankiety
stworzone formularze
utworzone pokłady
Przechowywanie tych danych jest celem chmury.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do mnie żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli o to poproszono.

Dane wprowadzone i przesłane przez Państwa do Nextcloud pozostaną u mnie do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzę publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Szczegółowo wykorzystywane przeze mnie sieci społecznościowe znajdą Państwo poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły szeroko analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową. Odwiedzając moje strony w mediach społecznościowych, uruchamiają się liczne operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają moją obecność w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Państwa dane osobowe mogą być jednak w pewnych okolicznościach pobierane również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie mają konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się np. poprzez pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są Państwa preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. O ile posiadają Państwo konto w danej sieci społecznościowej, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Proszę również pamiętać, że nie jestem w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze procedury przetwarzania danych mogą być zatem realizowane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły znajdą Państwo w warunkach użytkowania i postanowieniach o ochronie danych osobowych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Moja obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najpełniejszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na odbiegających od normy podstawach prawnych, które zostaną wskazane przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z moich stron w mediach społecznościowych (np. Instagram), jestem wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialny za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skarga) zarówno wobec mnie, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Proszę pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mam pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Moje opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przeze mnie bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z moich systemów, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania, zażądają Państwo ich usunięcia, cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania. Przechowywane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Nie mam wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u operatorów portali społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Facebook

Mam profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zawarłem z firmą Facebook umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Niniejsza umowa określa operacje przetwarzania danych, za które jestem odpowiedzialny ja lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo moją stronę na Facebooku. Z umową tą mogą się Państwo zapoznać pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklamy mogą Państwo sami dostosować w swoim koncie użytkownika. W tym celu proszę kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Mam profil na Instagramie. Dostawcą tej usługi jest Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Według Instagrama, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Instagram w swojej polityce prywatności opisuje ogólnie, jakie informacje otrzymuje i w jaki sposób są one wykorzystywane. Znajdą tam Państwo również informacje o tym, jak skontaktować się z Instagramem oraz o opcjach ustawień dla reklam. Polityka prywatności jest dostępna pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875.

WhatsApp

Korzystam z komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych generowanych w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chciałbym również zauważyć, że WhatsApp, zgodnie z własnym oświadczeniem, udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce macierzystej Facebook, która ma siedzibę w USA. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. 

WhatsApp jest używany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszybszej i najskuteczniejszej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; może ona zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. 

Treści komunikacyjne wymieniane między WhatsApp i na WhatsApp pozostają u mnie do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. Korzystam z WhatsApp w wariancie "WhatsApp Business". 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.
 
LinkedIn

Mam profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie.

Jeżeli chcieliby Państwo wyłączyć ciasteczka reklamowe LinkedIn, proszę skorzystać z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi znajdą Państwo w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Mamy profil na YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


5. WIDEOKONFERENCJE

Jeżeli skontaktuje się Państwo ze mną za pośrednictwem wideokonferencji, to Pana zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przeze mnie przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Pana zapytania. Nie przekazuję tych danych bez Państwa zgody.

Moje wideokonferencje prowadzę na własnym serwerze. Serwer znajduje się również w Niemczech i jest utrzymywany przez podwykonawcę Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. Transmisja jest zaszyfrowana.

Następujące dane są przeze mnie przetwarzane:

- Treść i metadane komunikatu
- Hasła i dane dostępu
- dane protokołu

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na skutecznym rozpatrywaniu skierowanych do mnie zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli została ona udzielona.

Dane przekazane przez Państwa za pośrednictwem wideokonferencji pozostaną u mnie do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.
Arkadius Dalek 
Niemiecki rzecznik patentowy. European Patent Attorney. European Trade Mark Attorney.

Mój profil

Przedsiębiorcy, start-upy i małe i MŚP: Korzystanie z promowania patentów, finansowania przedsiębiorstw i bezpieczeństwa danych.
Rzecznik patentowy ✓ Sieć doradców ✓

Reakcja na Niemiecki pozew

Adres korespondencyjny

Arkadius Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim
Deutschland
Niemcy

 

Kontakt

Moja vizja

Moją wizją jest stworzenie możliwości dla przedsiębiorców, start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby chronić swoje innowacje tak samo, jak duże firmy.